„Budowa i rozwój e-usług SISMS 3.0 Cloud z implementacją architektury mikroserwisów dla mieszkańców i samorządów jako dalszy rozwój działalności B+R firmy SISMS Sp. z o.o.

loga: Fundusze UE, Dolny Śląsk, Unia Europejska

Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo – rozwojowy pn. „Budowa i rozwój e-usług SISMS 3.0 Cloud z implementacją architektury mikroserwisów dla mieszkańców i samorządów jako dalszy rozwój działalności B+R firmy SISMS Sp. z o.o.

Celem projektu jest rozwój aktywności badawczo-rozwojowej firmy SISMS Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których powstanie innowacyjny produkt – SISMS 3.0 Cloud. Celami szczegółowymi projektu są: rozwój działalności badawczo-rozwojowego oraz rozwój umiejętności kadry badawczej firmy SISMS Sp. z o.o.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu badań rozwojowych umożliwiających wprowadzenie w działalności firmy SISMS Sp. z o.o. nowego prototypu produktu o wysokim potencjalne wykorzystania komercyjnego w Polsce i w krajach UE tj. systemu SISMS 3.0, który składać się będzie z kilkunastu modułów –mikoserwisów i funkcjonalności oraz modułowego interfejsu graficznego Konta mieszkańca. Wprowadzenie innowacji produktowej w zakresie wyżej wymienionego produktu będzie realizowane poprzez prowadzone prace rozwojowe realizowane w 3 etapach.

Wartość projektu: 3 045 403,08 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 775 633,57 zł

Kontakt:

Samorządowy Informator SMS sp. z o.o.

Adres do korespondencji: ul. Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław

Osoba do kontaktu: Agnieszka Strońska - Rembisz

E-mail:

Telefon: (+48) 71 750 47 00

Fax: (+48) 71 750 47 01