Gospodarka Odpadami

„Gospodarka odpadami” to zintegrowana z BLISKO aplikacja SEGREGO, która wspiera mieszkańców w domowej gospodarce odpadami.

PODSTAWOWE FUNKCJE: