Regulaminy

Szanowni Państwo,

dbając o najwyższą jakość i komfort korzystania z naszych rozwiązań informatycznych, unowocześniamy Aplikację BLISKO, integrujemy aplikację z systemem SISMS i Strefą Mieszkańca, co skutkuje wprowadzeniem nowego Regulaminu korzystania z Aplikacji BLISKO dla Użytkowników.

Uprzejmie informujemy, że nowy REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI BLISKO DLA UŻYTKOWNIKÓW wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2022 r.

Regulamin dla Użytkowników i Klientów systemu SISMS – 3 kanały: BLISKO lub/i SMS lub/i email – pozostaje bez zmian i jest dostępny jak dotychczas na stronie https://sisms.pl/regulamin

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół AMM Systems Sp. z o.o.

Regulamin dla Użytkownika

Regulamin korzystania z aplikacji BLISKO dla Użytkowników, obowiązujący od 12.07.2022 r.

Treści Regulaminów są objęte ochroną ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem autorskich praw majątkowych do Regulaminu jest AMM Systems Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. T. Gajcego 19. Kopiowanie lub wykorzystanie Regulaminu (lub jego fragmentu) do innych celów, bez uprzedniej pisemnej zgody AMM Systems Sp. z o.o., jest zabronione. Wykorzystanie treści Regulaminu (lub jego części) niezgodnie z powyższym, uprawnia AMM Systems Sp. z o.o. do skorzystania z uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Regulaminy systemu SISMS

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Systemu SISMS obowiązujący od 29.09.2021 r.

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów Systemu SISMS obowiązujący od 29.09.2021 r.

Regulaminy archiwalne

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Systemu SISMS z dnia 10.04.2015r.

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Systemu SISMS obowiązujący do 24.11.2018r.

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu SISMS obowiązujący do 14.11.2018r.

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów Systemu SISMS obowiązujący od 15.11.2018r.

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Systemu SISMS obowiązujący od 25.11.2018r.