Jakość Powietrza

Pomiary jakości powietrza pobierane są z Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez GIOŚ. 

Czujniki analizują w powietrzu obecność substancji szkodliwych  oraz  ich poziomy. Aplikacja na bieżąco pokazuje odczyty i  informuje o przekroczeniach, które mogą być szkodliwe.